Jednostka Wojskowa Łomża | Rezerwiści Wojska Polskiego

jednostka wojskowa Łomża